S'excedeix la data límit d'inscripció. Per a qualsevol consulta contacta amb el CEBLLOB.