S'excedeix la data límit d'inscripció. Per qualsevol consulta posat en contacte amb el CEBLLOB.